HİPERSOMNİ (AŞIRI UYKULULUK) HASTALIKLARI

Prof. Dr. Derya KARADENİZ


Hipersomni yani aşırı uykululuk hali birçok hastalık için ortak bir belirti ya da başka bir uyku hastalığının belirtisi olabileceği gibi tek başına bir uyku hastalığı da olabilir. Aşırı uykululuk şikâyetinin, başka bir uyku hastalığının belirtisi veya birincil bir hipersomni hastalığı mı olduğu muayene ve uyku tetkiki ile ortaya konmalı ve tedavi buna göre planlanmalıdır. Hipersomni hastalıkları şunlardır:


Katapleksili Narkolepsi
Katapleksisiz Narkolepsi
Tıbbi Durumlara Bağlı Narkolepsi
Narkolepsi, Sınıflandırılmamış
Rekürren Hipersomniler
Kleine-Levin Sendromu
Menstruasyon ile İlişkili Hipersomni
Uzun Uyku Süresi İle Birlikte Olan İdiyopatik Hipersomni
Uzun Uyku Süresi İle Birlikte Olmayan İdiyopatik Hipersomni
Davranışsal Tetiklenen Yetersiz Uyku Sendromu
Tıbbi Durumlara Bağlı Hipersomni
İlaç veya Madde Kullanımına Bağlı Hipersomni