B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER


Kitap bölüm yazarlığı1. Kaynak H, Gözükırmızı E, DAMCI D, Akıncı T, Denktaş H. The prevalence of insomnia and excessive sleepiness in Turkey. Neurology and Public Health: D. Kırbaş, M. Leonardi (eds.) Bitam Publications, 164-169, 1995.

2. KAYNAK D, Kaynak H. Uyku Bozukluklarına genel bakış. Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Horlama, Nobel Tıp Kitabevi,, eds;Mehmet Ömür, Feyzi Elez, Dilaver Özturan, Sabri Derman; 17-27, 2004.

3. KAYNAK D, Kaynak H. Uykuda solunum bozukluklarının tanımı ve teşhisi.. Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Horlama, Nobel Tıp Kitabevi, eds;Mehmet Ömür, Feyzi Elez, Dilaver Özturan, Sabri Derman; 29-41, 2004.

4. KAYNAK D. Primer Uyku Bozuklukları. İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:42; Nörolog olmayanlar için nöroloji, Aksel Siva, Sabahattin Saip, Derya Kaynak ;219-232, 2005.

5. KAYNAK D. Adolesanda uyku ve bozuklukları. . İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:43; Adolesan Sağlığı, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Gökmen Ercan; 135-146, 2005.

6. KARADENİZ D. Uyku Bozuklukları. Nöroloji Ders Kitabı. Sayfa: 699-720. İstanbul Üniversitesi, Basım ve Yayın Müdürlüğü,İstanbul, 2009.

7. KARADENİZ D. Uykuda ekstremitelerin periyodik hareket bozukluğu. Uyku Fizyolojisi ve Hastalıklar. Prof. Dr. Hakan Kaynak, Doç. Dr. Sadık Ardıç (eds). Nobel Tıp Kitapevi, 361- 366. 2011.

8. Benbir G, KARADENİZ D. Uyku Bozukluklarına Genel Yaklaşım. Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular/Yanlışlar. Prof. Dr. Meral Kızıltan, Prof. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Uludüz (eds). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:74, 77-96, 2011.

9. KARADENİZ D. Uyanıklık ve Uykunun Nörofizyolojisi. Korkut Yaltkaya V. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Kitabı. Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, Prof. Dr. Hilmi Uysal (eds). Akdeniz Üniversitesi, 15-26,2011.

10. KARADENİZ D. Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları. Hareket Bozuklukları. Bülent Elibol (eds). Rotatıp Kitapevi, 479-494, 2011.

11. KARADENİZ D, Baklan B. Uyku ve Hastalıkları. Nöroloji Temel Kitabı. Birinci Baskı. Prof. Dr. Murat Emre (eds). Güneş Tıp Kitapevi, 241-266, 2012.

12. Benbir Gülçin ŞENEL. ,KARADENIZ D. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Bölüm Adı:Uyku, rüya ve uyanıklık regülasyon sistemi. 2019

13. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Uyanıklık ve Uykuda Hareket Nörofizyolojisi. Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Derneği Yayınları. İzmir, 2019 (ISBN:978-605-80794-0-3).

14. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Uyku, rüya ve uyanıklık regulasyon sistemi. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. Editör: Hüseyin Biçeroğlu. İzmir, 2019: 1079-1082 (ISBN:978-605-9358-52-1 Cilt 2).

Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Kaynak H, Özentürk S, Atay T, DAMCI D, Gözükırmızı E, Denktaş H. Obstrüktif Uyku. Apne Sendromunda “Nasal Continious Positive Airway Pressure (nCPAP) Tedavisine Uyum. Solunum Dergisi, 19; 231-235, 1995.

2. KARADENİZ D, Erdem E, Gürdal A, Pelin Z, Öztürk L, Kaynak H. Monosemptomatik Kleine-Levin sendromu: Bir olgu Sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, cilt, 31(4) ; 243-248, 2000.

3. KAYNAK D, Değirmenci N, Kaynak H. İdiyopatik santral sinir sistemi hipersomnisi. Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, cilt 2( 2); 108-110, 2001.

4. Kaynak H, KAYNAK D. Narkolepsi-katapleksi sendromu. Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, cilt 2(2); 111-114, 2001.

5. Kaynak H, KAYNAK D. Uykuda solunum bozuklukları. Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, cilt 2(2); 103-107, 2001.

6. KAYNAK D. Kaynak H. Uykuda ortaya çıkan, şiddet ve zarar verici davranışlar. Klinik Adli Tıp Dergisi. Clinical Forensic Medicine. cilt 2(1); 60-64, 2002.

7. KAYNAK D. Yaşlılarda Uyku Bozuklukları. Aktüel Tıp Dergisi, Geriatri Özel Sayısı, cilt 9(2-3); 30-34, 2004.

8. Benbir G, KAYNAK D, Kaynak H, Guilleminault C. Huzursuz bacak sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu. Türk Nöroloji Dergisi, cilt,10(2); 117-123, 2004.

9. KAYNAK D. Uykuya ait hareket bozuklukları ve özgün hareket bozukluklarında uyku. Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, Özel sayısı,Nisan; 73-85, 2005.

10. KAYNAK D, Benbir G. Huzursuz bacak sendromu ve Parkinson hastalığı ilişkisi. Derleme.Türk Nöroloji Dergisi, cilt 12 (2);121-128, 2006.

11.Taşçılar F.N, KAYNAK D, Kaynak H. REM uykusuyla ilişkili fenomenlerin eşlik ettiği nokturnal inleme. Türk Nöroloji Dergisi, cilt,13(1); 33-36, 2007.

12. KARADENİZ KAYNAK D. İnsomni yakınması ardında yatan uyku bozuklukları; Huzursuz bacak sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu. Nöropsikiyatri Arşivi,sayı 44, 95-100, 2007.

13. Taşçılar N, KARADENİZ D. REM uykusu davranış bozukluğu (RDB) ve mediko-legal yaklaşım. Türk Nöroloji Dergisi, cilt,14(2); 81-91, 2008.

14.KARADENİZ D. Yaşlılığa özgü parasomni:REM uykusu Davranış Bozukluğu. Geraiatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, sayı 1; 32-37, 2009.

15.Benbir. G. KARADENİZ D. Uyku ile ilişikili solunum bozuklukları: Obstrüktif uyku apne sendromu. Türkiye Klinikleri, Nöroloji Özel Sayısı. Cilt 3 (3), 27-40, 2010.

16. Benbir G, KARADENİZ D. Parkinson hastalığında uyku bozuklukları. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2011;14(2):59-72.

17. KARADENİZ D, Benbir G. Huzursuz bacaklar sendromunun genetik özellikleri. Türkiye Klinikleri 2011;4(2):52-59.

18. Benbir G, KARADENİZ D. Uykuda solunum bozuklukları nelerdir? Ne zaman, nasıl tedavi edilmelidir? Aktual Medicine 2013;21:10-17.

19. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D, Yalçınkaya C. NREM Parasomnias: An Important Comorbidity in Epilepsy Patients of Pediatric Age. [English] Epilepsi 2013;19:109-113.

18. Benbir G., Nalbantoğlu M., KARADENİZ D. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu bir hastada Polisomnografi Tetkiki esnasında solunum arrestine bağlı exitus. Journal of Turkish Sleep Medicine. 2014; Cilt1, Sayı 1, Nisan

19. Mecbure NALBANTOĞLU, Gulcin BENBİR, Derya KARADENİZ, Ayşe ALTINTAŞ, Fatma SAVRAN OĞUZ. H1N1 (Domuz Gribi) Aşısını Takiben Ortaya Cıkan Narkolepsi-Katapleksi Sendromu Olguları. Cases of Narcolepsy-Cataplexy Syndrome Following H1N1 Vaccination. Nöropsikiyatri Arşivi. 2014;51:283-287.

20. Benbir G, Nalbantoğlu M, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromlu bir hastada polisomnografi tetkiki esnasında solunum arrestine bağlı exitus. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1:33-35.

21. Benbir G, Karadeniz D. Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1(2):38-42.

22. Memetali S, Bölükbaşı F, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1(2):51-57.

23. Yerdelen D, Benbir G, Uygunoğlu U, Siva A, Karadeniz D. Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1(2):58-59.

24. Derya Karadeniz. Uyku ile ilişkili Solunum Bozuklukları. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. Haziran 2014, cilt 6, Sayı 3,12-19.

25. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Epilepsi yanlış tanısı alan parsiyel katapleksili narkolepsi olgusu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2015;1:22-24.

26. Benbir Şenel G, Dede HÖ, Karadeniz D. Uykuda diş gıcırdatma tedaviye dirençli ise. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2015;2:42-43.

27. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Aşırı fragmanter miyoklonus: Olgu sunumu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2015;2:44-46.

28. Benbir G, Karadeniz D. NREM uyku evresi ile ilişkili parasomniler. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics 2015;8(1):42-48.

29. Benbir G, Karadeniz D. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics 2015;8(1):49-58.

30. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Epilepsi yanlış tanısı alan parsiyel katapleksili narkolepsi olgusu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2015;1:22-24.

31. Benbir Şenel G, Dede HÖ, Karadeniz D. Uykuda diş gıcırdatma tedaviye dirençli ise. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2015;2:42-43.

32. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Aşırı fragmanter miyoklonus: Olgu sunumu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2015;2:44-46.

33. Benbir G, Karadeniz D. NREM uyku evresi ile ilişkili parasomniler. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics. 2015;8(1):42-48.

34. Benbir G, Karadeniz D. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Neurol– Special Topics. 2015;8(1):49-58.

35. Zeydan B, Benbir G, Akalın MA, Karadeniz D. Amyotrophic lateral sclerosis, obstructive sleep apnea syndrome, mechanical ventilation, diaphragm. Nobel Med 2016; 12(1): 94-96.

36. Dikkaya F, Yıldırım R, Benbir G, Karadeniz D. Uyku Apne Sendromu Hastalarında Göz Kapağı Laksite Değişimlerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2016;25(1):14 19.

37. Tütüncü M, Benbir Şenel G, Zeydan B, Karadeniz D, Apaydın H. Uyku ile İlişkili Şiddet ve NREM Parasomnisi Arasındaki İlişki: Bir Olgu Sunumu. Journal of Turkish Sleep Medicine 2017;4:46-9

38. Türk BG, Gündüz A, Metin S, Metin B, Karadeniz D, Kızıltan ME. Comparision of Akathisia and Restless Legs Syndrome: An Electrophysiologic Study. Türk J Neurol. 2018; 24:308-312

39. Peker Y, Başoğlu ÖK, Fırat H, and the TURKAPNE Study Group*. Rationale and Designof the Turkish Sleep Apnea Database - TURKAPNE: A National, Multicenter, Observational, Prospective Cohort Study. Turk Thorac J 2018; 19(3): 136-40.

40. Torun NA, Benbir Şenel G, Gündüz A, Karadeniz D, Kızıltan G, Ertan S, Aydın S, Yağcı S, Apaydın H. Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik Derin Beyin Uyarımı Operasyonu Yapılan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Operasyon Öncesi ve Sonrası Polisomnografik Verilerin İncelenmesi. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2019;3:53-58.

41. Arkalı NB, Benbir Şenel G, Kılıç H, İncesu G, Saltık S, Yalçınkaya C, Karadeniz D. Duchenne Müsküler Distrofi ve Spinal Müsküler Atrofi Tanısı Alan Pediyatrik Hastalarda Uykunun Yapısının ve Uyku ile İlişkili Hastalıkların İncelenmesi. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2020;1:1-4.

41. Ayas S, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Arnold Chiari malformasyonu nedeniyle vokal kord paralizisi gelişen ve trakeostomi takılan hastada apnöstik solunuma tedavi yaklaşımı. Tüberk Toraks. 2020;68(2):175-183.

42. Yıldız B, Haliloğlu Ö, Baran E, Afacan MY, Benbir Şenel G, Oşar Siva Z, Karadeniz D. Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında insomni varlığının ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2020;3:106-111.

43. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Erişkin bir hastada hızlı göz hareketlerinin uyku evresinde anormal solunum olayları ile tetiklenen ritmik hareket bozukluğu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2020;3:214-216.

44. Benbir Şenel G, Ağan K, Sünter G, Aktaç Ş, Karadeniz D, Koşunda A, Aydın G, Güneş FE. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ile Diyabet İlişkisinin Antropometrik Ölçümlere Göre İncelenmesi. Journal of Turkish Sleep Medicine 2020;Suppl:11-16.

45. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Noktürnal Epilepsi Hastalarında Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Pozitif Hava Yolu Basıncı ile Tedavisinin Nöbet Kontrolü Üzerine Etkisi. Journal of Turkish Sleep Medicine 2020;Suppl:24-28.

46. Yıldız O, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Kardiyak Ritim Bozuklukları. Journal of Turkish Sleep Medicine 2020;Suppl:80-86.

47. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Psikiyatride uyku laboratuvarı. Savrun BM, editör. Psikiyatri ve Laboratuvar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.33-41.

48. Karaali‑Savrun F, Adatepe NU, Şenel GB, Inan R, Kaynak H, Kaytaz A, Karadeniz D. Motor unit potential analysis of the palatal muscles in obstructive sleep apnea syndrome. [English] Neurol Sci Neurophysiol. 2020;37:75-81.

49. Tavsanli ME, Senel GB, Gunduz A, Karadeniz D, Adatepe NU. Impact of intermittent hypoxia on peripheral nervous systems in obstructive sleep apnea syndrome. [English] Neurol Sci Neurophysiol. 2020;37:18-23.

50. Korkmaz B, Yıldız B, Şenel GB, Karadeniz D. Role of sleep and sleep disorders on motor and nonmotor features of Parkinson's Disease. [English] Neurol Sci Neurophysiol 2021;38:20-27.

51. Aliş C, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Mikst Tipte Anormal Solunum Olaylarının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Tedavisi Üzerindeki Etkileri. Journal of Turkish Sleep Medicine 2021;1:15-19.

52. Senel GB, Karadeniz D. Coexistence of hypokalemic periodic paralysis with central hypersomnolence: An attack of paralysis in polysomnographic recording. [English] Neurol Sci Neurophysiol 2021;38:79-80.

53. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Astım ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Polisomnografi Tetkikinde Karbondioksit Ölçümü Rutin Olarak Yapılmalı mı? Journal of Turkish Sleep Medicine 2021;3:211-215.

Ulusal bilimsel toplantılarda sözlü sunulan ve özeti yayınlanmış bildiri veya konuşma

1. Öztürk L, KARADENİZ DAMCI D, Kaynak H, Çakar L, Gözükırmızı E. 48 saat uyku yoksunluğunun perifreal immün sistem üzerine etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Kongresi, 8-12 Eylül, Bursa. Kongre özet kitabı; 93-94, 1996.

2. KAYNAK D. Özgün hareket bozukluklarında uyku. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi. 19-23 Ekim Panel. Antalya, Panel ve özet kitabı; 32, 2002.

3.Değirmencioğlu N, Göksan B, Dağlıoğlu S, Kaynak H, KAYNAK D. Uykuda solunum bozukluklarında ekstrakranyal doppler bulguları. 38. Ulusal Nöroloji Kongresi. 19-23 Ekim, Antalya, Panel ve özet kitabı; 61, SB 51, 2002.

3.a- N Değirmenci, Göksan B, KAYNAK D, Dağlıoğlu S, Kaynak H. Uykuda solunum bozukluklarında ekstrakranyal doppler bulguları. 5. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 26-28 Eylül, Kayseri. Kongre özet kitabı; 26, 2002.

4. KAYNAK D, Öztura İ, Kaynak H. Uykuda solunum bozuklukları ve nokturi sıklığı.38.Ulusal Nöroloji Kongresi. 19-23 Ekim, Antalya, Panel ve özet kitabı; 61-62, SB 52, 2002.

4. a- KAYNAK D, Oztura I, Kaynak H. Uykuda solunum bozuklukları ve nokturi sıklığı. 5. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, 26-28 Eylül, Kayseri. Kongre özet kitabı; 26, 2002.

4. b- Evlice A, Öztura İ, KAYNAK D, Kaynak HC. Uykuda solunum bozukluğunda nokturi. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı;119, S-22, 2006.

5. KAYNAK D. Uykuda solunum bozuklukları ve serebrovaküler hastalık ilişkisi. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 35. Kuruluş yılı, Nöroloji Anabilim Dalı Etkinliği, 13 Aralık, Özet kitabı;13-18, 2002.

6. KAYNAK D. Hareket Bozuklukları ve uyku. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Panel. Özet Kitabı; 141-144, 2003.

7. KAYNAK D. Uykuda hareket bozuklukları. 2. Ulusal Geriatri Kongresi, 20-24 Ekim, Antalya. Panel. Özet kitabı; 78-81, 2003.

8. KAYNAK D. Obezitede uyku bozuklukları. Obezitede yeni ufuklar sempozyumu. Panel. İstanbul, Özet kitabı; 62-68, 2003.

9. Uyanık Ö, Kaynak H, Altıntaş A, KAYNAK D, Siva A, Saip S, Ağaoğlu J, Önder G. Multipl sklerozda ‘’Fatigue’’ ve uyku bozuklukları. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Özet Kitabı; 192, S4, 2004.

9. a- Uyanık Ö, Kaynak H, Altıntaş A, KAYNAK D, Saib S, Ağaoğlu J, Önder G, Siva A. Multipl skleroz’da ‚’’fatigue’’ ve uyku bozukluğu. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 85, S-13, 2006.

10. Benbir G, KAYNAK D, Kızıltan G, Kaynak H. Parkinson hastalığında uyku ve uykululuk. 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya. Özet Kitabı; 200, S25, 2004.

11. Benbir G, KAYNAK D, Kaynak H. Nokturnal intermittan hipoksi, nokturnal solunum eforu ve hipertansiyon. 41. Ulusal Nöroloji Kongresi,, İstanbul, 2005. Türk Nöroloji Dergisi, cilt 11, sayı 6, ek 2; 70, S 64, 2005.

12. KAYNAK D. Parkinson hastalığında uyku bozuklukları. 6. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Kongresi, Çeşme, İzmir. Panel. Program ve Özet Kitabı; 47, 2005.

13. KARADENIZ KAYNAK D. Parkinson’s disease and restless legs syndrome-dopaminergic bridge. Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, 10-14 Nisan, Zonguldak, 2006.Neuroanatomy, vol. 5, supp. 1; 11, 2006.

14. KAYNAK D. Uykuda solunum bozukluklarının tanımı, klinik özellikleri ve tanı kriterleri. Kurs. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Maritime Pine Beach ve Atlantis Otelleri. Antalya 2006. Kongre kitabı; 25-29, 2006.

15. KAYNAK D. Huzursuz bacak sendromu (Restless Legs Syndrome:RLS) ve uykuda periyodik hareket bozukluğu (Periodic limb movements disorder during sleep: PLMD). Kurs. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Maritime Pine Beach ve Atlantis Otelleri. Antalya, Kongre kitabı; 41-45, 2006.

16. KAYNAK D. Huzursuz bacak sendromu ve parkinsonism. Kahvaltı semineri. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Maritime Pine Beach ve Atlantis Otelleri. Antalya, Kongre kitabı; 633-640,2006.

17. Gündüz A, Tan F, Benbir G, Ağan K, Taşçılar F. N, Göksan B, Kaynak H, KAYNAK D. Uykuda solunum bozukluğunda sabah başağrısı. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Kongre kitabı; 77, S-9, 2006.

18. Taşçılar FN, KAYNAK D, Kaynak H. REM uykusu ile ilşikili uyku fenomenlerinin eşlik ettiği nokturnal inme. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 79, S-10 2006.

19.Metin B, Tütüncü M, KAYNAK D, Kaynak H. Geç başlangıçlı Wilson hastasında polisomnografik bulgular. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 87, S-15, 2006.

20. Benbir G, Kaynak H, KAYNAK D. Akut iskemik inme sonrası obstruktif uyku apne sendromunda N-CPAP/BPAP tedavisinin prognoz üzerindeki etkisi. 7. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 80, S-11, 2006.

21. KARADENİZ KAYNAK D. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi.Susesi Otel, Antalya. Kurs. Kongre kitabı; S:36-38, 2007.

22. Gündüz A., Göksan B., Kaynak H., Tan F., Ağan K., Taşcılar F.N. KAYNAK D. Uyku Apne sendromunda başağrısı. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 94, S-11, 2007.

23. Benbir G., Şepitçi S., Dolgun R., Aksoy T., Ataman R., Besler M., KARADENİZ KAYNAK D. Hemodiyaliz ve periton diyaliz hastalarında yaşam ve uyku kalitesi. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 95, S-22, 2007.

24. Akçalı A., Kaynak H., KAYNAK D. Huzursuz bacak sendromuna eşlik eden genital huzursuzluk olgusu. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 105, S-22, 2007.

25. Sevim S., KARADENİZ KAYNAK D., Kaynak H. Polimyozit, obstruktif uyku apnesi sendromuu, huzursuz bacaklar sendromu ve uykuda periyodik bacak hareketleri bozukluğu birlikteliği. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 108, S-35, 2007.

26. Uygunoğlu Uğur, Sayılır İ., Kaynak H., Tan F., KARADENİZ KAYNAK D. Santral apneye bağlı paradosal insomnia olgusu. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 109, S-36, 2007.

27. Sayılır İ., Kaynak H., Tan F., KARADENİZ KAYNAK D. Uyku atakları olmaksızın katapleksi, uyku paralizisi ve hipnagojik hallüsinasyonları olan bir olgu sunumu. 8. Ulusal Uyku ve Bozuklukları Kongresi, Yasmin Resort Hotel, Bodrum. Bildiri. Kongre kitabı; 125, S-47, 2007.

28. Gündüz A., Göksan B., Kaynak H., Tan F., Ağan K., Taşcılar F.N. KAYNAK D. Uyku Apne sendromunda başağrısı. 43. Ulusal Nöroloji Kongresi.Susesi Otel, Antalya. Kurs.Türk Nöroloji Dergisi, 13 (5); 32-33, 2007.

29. Sevim S., KARADENİZ KAYNAK D., Kaynak H. Polimyozit, obstruktif uyku apnesi sendromuu, huzursuz bacaklar sendromu ve uykuda periyodik bacak hareketleri bozukluğu birlikteliği.Olgu sunumu. . 43. Ulusal Nöroloji Kongresi.Susesi Otel, Antalya. Kurs.Türk Nöroloji Dergisi, 13 (5); 43-44, 2007.

30. Gündüz A., Uzun Adatepe N., KARADENİZ D., E. Kızıltan M. Huzursuz bacak sendromunda sirkadiyen ritmin Elektrofizyolojik özellikleri. 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 4-8 Kasım 2008, Kuşadası, İzmir. 9. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Özet Kitabı, S:165

31. KARADENİZ D. Siklik alternan pattern ve epilepsi ilişkisi. 6. Ulusal Epliepsi Kongresi, Çeşme, İzmir. Epilepsi 14 (11);19-20, 2008.

32. KARADENİZ D. Huzusuz Bacak Sendromu; Fizyopatoloji, klinik, tanı, tedavi. 10. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 8-12 Aralık 2009, Antalya. 10. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Özet Kitabı, S:21-22.

33. KARADENİZ D. Parasomniler. 11 Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 6-10 Kasım 2010, Antalya, 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Teknisyen kursu özet kitabı, S:53-57.

34. KARADENİZ D. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları. 11 Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 6-10 Kasım 2010, Antalya, 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Teknisyen kursu özet kitabı, S:59-63.

35. KARADENİZ D. Uykuda periyodik hareket bozukluğu. 11 Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi. 6-10 Kasım 2010, Antalya, 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, Kongre program kitabı, S:130-131.

36. Benbir G, KARADENİZ D. Supratentoriyal iskemik inme sonrasında uykuda periyodik hareket bozukluğu. (Sözel Sunum S-5) 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 06-10 Kasım 2010, Antalya.

37. Benbir G, K KARADENİZ D. Arousal parasomnisi ve noktürnal epilepsi hastalarında polisomnografik bulguların karşılaştırılması. (Sözel Sunum S-13) 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 06-10 Kasım 2010, Antalya.

38. Kocaman G, Tavşanlı ME, Benbir G, KARADENİZ D. Gut hastalığı ile takip edilen ve allopurinol tedavisinden fayda gören atipik huzursuz bacaklar sendromu olgusu. (Sözel Sunum S-18) 11. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 06-10 Kasım 2010, Antalya.

39. KARADENİZ D. Uykuda hareket bozuklukları. 6. Uludağ Nöroloji Günleri. 10-13 Mart 2011, Bursa. Uyku Kursu Kitabı.

40. KARADENİZ D. Polisomnografi uygulama ve endikasyonları. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 27-Nisan-1 Mayıs 2011 Sarıgerme, Muğla. Bildiri ve konuşma özetleri kitabı. S: 28-30.

41. KARADENİZ D. Diğer Parasomniler. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 27-Nisan-1 Mayıs 2011 Sarıgerme, Muğla. Bildiri ve konuşma özetleri kitabı. S: 56-57.

42. Benbir G, KARADENİZ D. Uykuda periyodik hareket bozukluğunun inme prognozu üzerine etkisi. (Sözel Sunum S-1). Birincilik ödülü. 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 21-25 Ekim 2011, Muğla.

43. Şentürk A, Ahçı S, Benbir G, KARADENİZ D. Bruksizmin polisomnografik değerlendirilmesi ve diğer uyku hastalıkları ile ilişkisi. (Sözel Sunum S-2). Üçüncülük ödülü. 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 21-25 Ekim 2011, Muğla.

44. Gözübatık RG, Tan F, Benbir G, Göksan B, KARADENİZ D. Huzursuz bacaklar sendromunda primer başağrısı sıklığı: Çalışma ön analizi. (Sözel Sunum S-3). İkincilik ödülü. 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 21-25 Ekim 2011, Muğla.

45. Şentürk A, Tan F, Benbir G, KARADENİZ D. Paroksizmal hipnojenik diskinezi olgusu. (Sözel Sunum S-17) 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 21-25 Ekim 2011, Muğla.

46. Kutlu A., Selekler M, İşeri P, KARADENİZ D. REM Uykusu Davranış Bozukluğunda Siklik Alternan Pattern. (Sözel Sunum S-25) 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 21-25 Ekim 2011, Muğla.

47. KARADENİZ D. Çocuklarda Hareket Bozuklukları. Kongre Kitabı, 118-119. 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 21-25 Ekim 2011, Muğla.

48. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D, Yalçınkaya C. Epilepsi hastalarında önemli bir komorbidite: Parasomni. (Sözel sunum - S7) 48. Ulusal Nöroloji Kongresi; 16-22 Kasım 2012, Antalya.

49. Nalbantoğlu M, Mehmetali S, Benbir G, KARADENİZ D. Obstrüktif Uyku apne sendromu tedavisinin depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. (Sözel sunum – S113) 48. Ulusal Nöroloji Kongresi; 16-22 Kasım 2012, Antalya.

50. Benbir G, Bölükbaşı F, Açıkgöz S, Aslan R, Neyal A, KARADENİZ D.. Üçüncü trimesterindeki gebelerde huzursuz bacaklar sendromu sıklığı ve eşlik eden faktörlerin araştırılması – ön sonuçlar. (Sözel sunum – S5) 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 12-16 Aralık 2012, Antalya.

51. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D., Yalçınkaya C. Epilepsi hastalarında önemli bir komorbidite: Parasomni. (Sözel sunum – S6) 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 12-16 Aralık 2012, Antalya.

52. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D., Altıntaş A, Oğuz FS. H1N1 (domuz gribi) aşısını takiben ortaya çıkan narkolepsi-katapleksi sendromu. (Sözel sunum – S7) 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 12-16 Aralık 2012, Antalya.

53. Nalbantoğlu M, Mehmetali S, Benbir G, KARADENİZ D. Obstrüktif Uyku apne sendromu tedavisinin depresyon, anksiyete ve yaşam kalitesi üzerine etkileri. (Sözel sunum – S8) 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 12-16 Aralık 2012, Antalya.

54. Nalbantoğlu M, Menkü ŞF, Gulamov İ, Benbir G, KARADENİZ D.. Obstrüktif uyku apne sendromlu bir hastada polisomnografi tetkiki esnasında solunum arrestine bağlı exitus. (Sözel sunum – S9) 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 12-16 Aralık 2012, Antalya.

55. Neyal A, Aslan R, Neyal M, Benbir G, Bölükbaşı F, Uğur MG, Açıkgöz S, Nalbantoğlu M, KARADENİZ D. Hamilelerde uyku bozukluğunun sorgulanması ve öyküden tespit edilen huzursuz bacaklar sendromu sıklığı, klinik özellikleri ve ilişkili olabilecek olan durumların araştırılması. (Sözel sunum – S12) 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 12-16 Aralık 2012, Antalya.

56. Nalbantoğlu M, Benbir G, Yalçınkaya C, KARADENİZ D. Epilepsi hastalarında önemli bir komorbidite: Parasomni. (Sözel sunum – S4) 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi; 22-25 Mayıs 2013, Sivas.

57. Buluş E, Gözübatık-Çelik G, Benbir G, KARADENİZ D. Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi öncesi ve sonrası polisomnografi tetkikinde uykuda periyodik bacak hareketlerinin analizi. (Sözel sunum – S04) 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 6-10 Ekim 2013, Muğla.

58. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D. Narkolepsi sendromu ve idiyopatik hipersomni hastalarında çoklu uyku latans testi ve polisomnografi bulgularının karşılaştırılması. (Sözel sunum – S10) 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 6-10 Ekim 2013, Muğla.

59. Neyal A, Benbir G, Aslan R, Bölükbaşı F, Nalbantoğlu M, Açıkgöz S, KARADENİZ D. Hamilelerde uyku bozukluğunun sorgulanması ve öyküden tespit edilen huzursuz bacaklar sendromu sıklığı, klinik özellikleri ve ilişkili olabilecek olan durumların araştırılması. (Sözel sunum – S21) 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 6-10 Ekim 2013, Muğla.

60. Yavlal F, Benbir G, İnan R, Karadeniz D, Kızıltan M. Huzursuz bacaklar sendromlu hastalarda ve normal bireylerde, motor imgelem ile fleksör refleks eksitabilitesinin değerlendirilmesi. (Sözel sunum – S-33) 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi; 8-12 Nisan 2015, Antalya.

61. Rayhani A, Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Motor nöron hastalıklarına eşlik eden uyku bozuklukları: Klinik ve Polisomnografik retrospektif analiz. (Sözel sunum – S-34) 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi; 8-12 Nisan 2015, Antalya.

62. İlbay V, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Obstrüktif Uyku Apne Sendromu ve Tedavisinin Lipid ve Glukoz Metabolizmasına Etkisinin Araştırılması. (Sözel Sunum – SB-07) 17. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2 – 6 Kasım 2016, Antalya.

63. Dede HÖ, Benbir Şenel G, Karadeniz D. REM uykusunda atoni kaybı ve nörodejeneratif hastalık riski. (Sözel sunum – SS050) 35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi; 03-07 Nisan 2019, Bodrum-Muğla.

64. Koçhan E, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Paroksizmal hipnojenik diskinezi: Nadir görülen bir hastalık ve iki olgu sunumu. (Sözel sunum – SS051) 35. Ulusal Klinik Nörofizyoloji Kongresi; 03-07 Nisan 2019, Bodrum-Muğla.

65. Tavşanlı ME, Benbir Şenel G, Gündüz A, Karadeniz D, Adatepe NU. Obstrüktif uyku apne sendromunda aralıklı hipoksinin periferik sinir sistemi üzerine etkileri. (Sözel sunum – S06) 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 02-06 Ekim 2019, İstanbul.

66. Aliş C, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromuna eşlik eden santral ve mikst tipte anormal solunum olaylarının tedavi üzerine etkisi. (Sözel sunum – S07) 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 02-06 Ekim 2019, İstanbul.

67. Ayas S, Aydın Ö, Yazıcı ADE, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Paradoksal insomni hastalarında primer/sekonder ayırımı klinik olarak yapılabilir mi? (Sözel sunum – S16) 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 02-06 Ekim 2019, İstanbul.

68. Ayas S, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Arnold Chiari Malformasyonu nedeniyle vokal kord paralizisi gelişen ve trakeostomi takılan hastada apnöstik solunuma tedavi yaklaşımı. (Sözel sunum – S17) 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 02-06 Ekim 2019, İstanbul.

69. Gürpınar B, Benbir Şenel G, Sayın S, Koçhan E, Karadeniz D, Friedman M. Üst havayolu tıkanıklığı ve uyku parametrelerinin gündüz uykululuğu ve uyku kalitesine etkileri. (Sözel sunum – S18) 20. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 02-06 Ekim 2019, İstanbul.

70. Yüceer H, Küçükali Cİ, Yılmaz V, Ak DG, Dursun E, Şenel GB, Akpınar G, Kasap M, Karadeniz D, Tüzün E. Narkolepsiye özgü otoantikorların immünopresipitasyon ve kütle spektrofotometre ile tanımlanması ve validasyonu. (Sözel sunum – SS71) 55. Ulusal Nöroloji Kongresi; 15-21 Kasım 2019, Antalya.

71. Benbir Senel G, Karadeniz D. Huzursuz bacaklar sendromu/Willis-Ekbom hastaliginda uyanikliktaki bacak hareketleri ile iliskili elektroensefalografik ve otonom aktivasyon bulgularinin tanimlanmasi - Ön bulgular. (Sözel sunum – S-30) 2. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi; 29-31 Ekim 2021, Çevrimiçi Kongre.

72. Bölük C, Benbir Senel G, Karadeniz D. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Artmış Enflamasyonun Kardiyak Otonom Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

73. Tanrıverdi U, Koçhan Kızılkılıç E, Bölük C, Karadeniz D, Benbir Şenel G. Uyku İle İlişkili Bruksizm Olgularında Polisomnografi Ve Biyokimya Belirteçlerinin Değerlendirilmesi. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

74. Gasimov E, Yılmaz Öz B, Benbir Şenel G, Karadeniz D, Öztunç F. Obstrüktif uyku apne sendromlu çocuk ve adölesanlarda QRS kompleks morfolojisinin analizi. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

75. Yılmaz Öz B, Ser MH, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Bir olgu bağlamında epileptik “Paroksizmal Arousal” ile NREM parasomnisi “Konfüzyonel arousal” ayırıcı tanısı. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

76. Koçhan Kızılkılıç E, Karadeniz D, Benbir Şenel G. Obstrüktif uyku apne sendromunda uykunun makro- ve mikro-yapısı ile kognisyon arasındaki ilişkinin irdelenmesi. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

77. Koçhan Kızılkılıç E, Karadeniz D, Benbir Şenel G. Sağlıklı Bireylerde Uyku Yapısı ile Bilişsel ve Kognitif Fonksiyonlar Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

78. Aktan Süzgün M, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Pediatrik Yaş Grubunda Horlama ve Uyku ile İlişkili Solunum Bozukluklarında Uyku İğciği Analizi. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

79. Aktan Süzgün M, Kabeloğlu V, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Sigara kullanımının Obstrüktif Uyku Apne Sendromu tedavisinde metabolik parametreler üzerindeki etkileri. (Sözel sunum) 21. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 05-07 Kasım 2021, Çevrimiçi Kongre.

80. Gasimov E, Yılmaz Öz B, Benbir Şenel G, Karadeniz D, Öztunç F. Obstrüktif uyku apne sendromulu çocuklarda QRS kompleks morfolojisinin analizi. (Sözel sunum – SS-150) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

81. Bölük C, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromunda sempatik fonksiyon bozukluğu ve enflamasyon. (Sözel sunum – SS-152) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

82. Yüceer H, Timirci Kahraman Ö, Benbir Şenel G, Karadeniz D, Tüzün E, Küçükali Cİ. Narkolepsi ile ilişkili immün mekanizmaların mikroarray yöntemi ile incelenmesi. (Sözel sunum – SS-153) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

83. Aktan Süzgün M, Bibinoğlu Amirov C, Çitçi Yalçınkaya B, Benbir Şenel G, Saltık S, Karadeniz D, Yalçınkaya C. Pediatrik başlangıçlı multipl skleroz olgularında huzursuz bacaklar sendromu sıklığı ve eşlik eden özellikleri. (Sözel sunum – SS-155) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

84. Aktan Süzgün M, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Pediatrik yaş grubunda horlama ve uyku ile ilişkili solunum bozukluklarında uyku iğciği analizi. (Sözel sunum – SS-156) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

85. Aktan Süzgün M, Kabeloğlu V, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Sigara kullanımının obstrüktif uyku apne sendromu tedavisinde metabolik parametreler üzerindeki etkileri. (Sözel sunum – SS-157) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

86. Aktan Süzgün M, Abbaszade H, Gül Alpaslan B, Delil Ş, Benbir Şenel G, Karadeniz D, Özkara Ç. İzole santral apne ile şekillenen epileptik nöbetler olabilir mi? (Tartışmalı E-Poster sunumu – TEP-73) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

87. Ser MH, Yılmaz Öz B, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Olgu eşliğinde epileptik “paroksismal arousal” ile NREM parasomnisi “konfüzyonel arousal” ayırıcı tanısına bakış. (Tartışmalı E-Poster sunumu – TEP-74) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

88. Koçhan Kızılkılıç E, Karadeniz D, Benbir Şenel G. Obstrüktif uyku apne sendromunda uykunun makro- ve mikro-yapısı ile kognisyon arasındaki ilişkinin irdelenmesi. (E-Poster sunumu – EP-260) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

89. Koçhan Kızılkılıç E, Karadeniz D, Benbir Şenel G. Sağlıklı bireylerde uyku yapısı ile bilişsel ve kognitif fonksiyonlar arasındaki ilişkinin irdelenmesi. (E-Poster sunumu – EP-262) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

90. Benbir Şenel G, Koçhan Kızılkılıç E, Karadeniz D. NREM parasomnisi olan çocuklarda huzursuz uyku bozukluğu. (E-Poster sunumu – EP-263) 57. Ulusal Nöroloji Kongresi; 27 Kasım – 1 Aralık 2021, Antalya.

Ulusal bilimsel toplantılarda tam metni veya özeti yayınlanan poster

1. Gürdal, A, Kaynak H, Gözükırmızı E, Arıcı A, DAMCI D, Karaağaç N. Kleine-Levin Sendromunda Laboratuar, Klinik Değerlendirme ve Tedavi Sonuçları. 29.Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa. Program ve Bildiri Özetleri Kitabı; 110-111, P7-1, 1993.

2. Kaynak H, Çetin G, Gözükırmızı E, Erkol G, DAMCI D, Denktaş H. Uyku ve bozuklukları: Epidemiyolojik çalışma. 29.Ulusal Psikiyatri Kongresi, , Bursa . Program ve Bildiri Özetleri; 111, P 7-3, 1993.

3. Kaynak H, Özentürk S, Atay T, DAMCI D, Gözükırmızı E, Denktaş H. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda oksijen saturasyonlarının değeri. XXII. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi, Nevşehir. Özet Kitabı; TP 54, 1994.

4. Kaynak H, Özentürk S, Atay T, DAMCI D, Gözükırmızı E, Denktaş H. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Nazal-CPAP tedavisine uyum. XXII. Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Ulusal Kongresi, Nevşehir. Özet Kitabı; S 19, 1994.

5. Uzun N, DAMCI D, Kaynak H. Uykuda periyodik bacak hareketleri ve ‘’Restless Legs’’ Sendromunda elektrofizyolojik incelemeler. XIV. Ulusal Klinik Nörofizyoloji, EEG-EMG Kongresi ve Uluslararası Nörofizyolojide Yenilikler Satellit Sempozyumu, Çeşme, İzmir. Özet Kitabı; 74, 1996.

19. b- Metin B, Tütüncü M, KAYNAK D, Kaynak H. Geç başlangıçlı Wilson hastasında polisomnografik bulgular. 42. Ulusal Nöroloji Kongresi, Maritime Pine Beach ve Atlantis Otelleri. Antalya. Türk Nöroloji Dergisi, 12 (5) 4; 211-212, P 364, 2006.

20. Çurgunlu A., Erdinçler DS., KARADENİZ D., Döventaş A., Kutlu AÖ., Karter Y., Beğer T. Geriatrik yaş grubunda huzursuz bacak sendromu (HBS) sıklığı ve kann ferritin düzeylerinin hastalık şiddetiyle ilişkisi: Hastane kaynaklı çalışma. Akademik Geriatri Kongresi, Gazi Magusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cımhuriyeti. Kongre kitabı, 26-30 Mayıs 2010, S. 202-203.

21. Benbir G., KARADENİZ D. Supratentoriyal iskemik inme sonrasında uykuda periyodik hareket bozukluğu. 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi. 27-Nisan-1 Mayıs 2011 Sarıgerme, Muğla. Bildiri ve konuşma özetleri kitzbı. S: 90-91.

22. Benbir G, KARADENİZ D. Arousal parasomnisi ve frontal noktürnal epilepside uyku ve CAP analizi. (Poster Sunum P-16) 27. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi; 27 Nisan-1 Mayıs 2011, Muğla.

23. Adviye-İnan R, Benbir G, Erdemir-Kızıltan M, KARADENİZ D. Uyku bruksizmli hastalarda trigeminal motor sistem eksitabilitesinin değerlendirilmesi: Masseter inhibitör refleks yanıtları. (Elektronik poster – EP173) 48. Ulusal Nöroloji Kongresi; 16-22 Kasım 2012, Antalya.

24. Menkü ŞF, Gulamov İ, Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D. Obstrüktif uyku apne sendromlu bir hastada polisomnografi tetkiki esnasında solunum arrestine bağlı exitus. (Elektronik poster – EP465) 48. Ulusal Nöroloji Kongresi; 16-22 Kasım 2012, Antalya.

25. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D, Altıntaş A, Oğuz FS. H1N1 (domuz gribi) aşısını takiben ortaya çıkan narkolepsi-katapleksi sendromu. (Elektronik poster – EP467) 48. Ulusal Nöroloji Kongresi; 16-22 Kasım 2012, Antalya.

26. Bölükbaşı F, Açıkgöz S, Benbir G, Aslan R, Neyal A, KARADENİZ D. Üçüncü trimesterindeki gebelerde huzursuz bacaklar sendromu sıklığı ve eşlik eden faktörlerin araştırılması – ön sonuçlar. (Elektronik poster – EP468) 48. Ulusal Nöroloji Kongresi; 16-22 Kasım 2012, Antalya.

27. Nalbantoğlu M, Benbir G, Yalçınkaya C, KARADENİZ D. Epilepsi hastalarında önemli bir komorbidite: Parasomni. (Sözel sunum – S4) 15. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi; 22-25 Mayıs 2013, Sivas.

28. Buluş E, Gözübatık-Çelik G, Benbir G, KARADENİZ D. Obstrüktif uyku apne sendromu hastalarında sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisi öncesi ve sonrası polisomnografi tetkikinde uykuda periyodik bacak hareketlerinin analizi. (Sözel sunum – S04) 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 6-10 Ekim 2013, Muğla.

29. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D. Narkolepsi sendromu ve idiyopatik hipersomni hastalarında çoklu uyku latans testi ve polisomnografi bulgularının karşılaştırılması. (Sözel sunum – S10) 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 6-10 Ekim 2013, Muğla.

30. Neyal A, Benbir G, Aslan R, Bölükbaşı F, Nalbantoğlu M, Açıkgöz S, KARADENİZ D. Hamilelerde uyku bozukluğunun sorgulanması ve öyküden tespit edilen huzursuz bacaklar sendromu sıklığı, klinik özellikleri ve ilişkili olabilecek olan durumların araştırılması. (Sözel sunum – S21) 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 6-10 Ekim 2013, Muğla.

31. Dikkaya F, Yıldırım R, Buluş E, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromu olan hastalarda göz bulgularının değerlendirilmesi. (Sözel sunum – SB-01) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

32. Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromuna eşlik eden kardiyovasküler hastalıklar: klinik ve polisomnografik retrospektif analiz. (Sözel sunum – SB-02) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

33. Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromuna eşlik eden endokrin ve metabolik hastalıklar: klinik ve polisomnografik retrospektif analiz. (Sözel sunum – SB-03) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

34. Korkmaz B, Benbir G, Karadeniz D. Parkinson hastalığında uyku yapısı, eşlik eden uyku bozukluklarının ve ilaçların gece uykusu ve gündüz uykululuğu üzerine etkileri. (Sözel sunum – SB-15) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

35. Altan N, Benbir G, Aydın S, Gündüz A, Ertan S, Apaydın H, Karadeniz D. Derin beyin stimülasyonu uygulanan idiyopatik parkinson hastalığında cerrahi öncesi ve sonrası klinik ve polisomnografik değerlendirme. (Sözel sunum – SB-16) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

36. Albayrak N, Sazak G, Yanık İ, Benbir G, Karadeniz D. İdiyopatik REM uykusu davranış bozukluğunda Parkinson hastalığının prodromal belirteçlerinin incelenmesi. (Sözel sunum – SB-17) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

37. Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromuna eşlik eden diğer uyku hastalıkları: klinik ve polisomnografik retrospektif analiz. (Sözel sunum – SB-18) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

38. Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromuna eşlik eden nöropsikiyatrik hastalıklar: klinik ve polisomnografik retrospektif analiz. (Sözel sunum – SB-19) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

39. Korkmaz B, Benbir G, Kızıltan ME, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromlu (OUAS) hastalarda sempatik sinir sistemi etkilenmesinin elektrofizyolojik yöntemlerle değerlendirilmesi. (Sözel sunum – SB-20) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

40. Zeydan B, Benbir G, Karadeniz D. İnvaziv olmayan mekanik ventilasyon tedavisinde 5 yıllık klinik ve polisomnografik izlem: Basınç ayarı kontrolü rutin olarak yapılmalı mı? (Sözel sunum – SB-26) 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi; 1-5 Kasım 2014, Dalaman.

41. Çoban A, Küçükali CI, Haytural H, Benbir G, Ulusoy C, Giriş M, Kürtüncü M, Shugaiv E, Karadeniz D, Tüzün E. Nöromiyelitis optika ve otoimmün ensefalitte serum oreksin-A düzeyleri. (Poster sunumu – TP-148) 50. Ulusal Nöroloji Kongresi; 21-27 Kasım 2014, Antalya.

42. Hoş ÜD, Çağırıcı S, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında eşlik eden nöropsikiyatrik hastalıklar. (Poster sunum – EP-373) 50. Ulusal Nöroloji Kongresi; 21-27 Kasım 2014, Antalya.

43. Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında eşlik eden diğer uyku hastalıkları. (Poster sunum – EP-374) 50. Ulusal Nöroloji Kongresi; 21-27 Kasım 2014, Antalya.

44. Çağırıcı S, Hoş ÜD, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromu olgularında eşlik eden kardiyovasküler hastalıklar. (Poster sunum – EP-375) 50. Ulusal Nöroloji Kongresi; 21-27 Kasım 2014, Antalya.

45. Benbir Senel G, Altan Torun N, Aydın S, Gündüz A, Kızıltan G, Apaydın H, Karadeniz D. Parkinson hastalığında çift taraflı subtalamik çekirdeğe yönelik derin beyin uyarımı sonrası farklı beyin bölgelerindeki frekans değişimi ile klinik korelasyon analizi. (Poster sunumu – P-41) 1. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi; 20-22 Kasım 2020, Sanal Kongre.

46. Benbir Senel G, Ahçı A, Bal B, Şenel A, Oral K, Karadeniz D. Uyku ile ilişkili bruksizm hastalarında polisomnografik bulgular ile temporomandibular bozukluk ile ilişkili klinik bulgular arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Poster sunumu – P-42) 1. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi; 20-22 Kasım 2020, Sanal Kongre.

47. Aliş C, Benbir Senel G, Karadeniz D. Mikst tipte apnelerin kaynağı obstrüktif mi yoksa santral mi? (Tartışmalı E-Poster sunumu – TEP69) 56. Ulusal Nöroloji Kongresi; 28 Kasım – 2 Aralık 2020, Sanal Kongre.

48. Benbir Senel G, Karadeniz D. Eşlik eden akciğer hastalığı olan hastalarda polisomnografide karbondioksit ölçümü rutin olarak yapılmalı mı? (E-Poster sunumu – EP50) 56. Ulusal Nöroloji Kongresi; 28 Kasım – 2 Aralık 2020, Sanal Kongre.

49. Benbir Senel G, Karadeniz D. Hipokalemik periyodik paralizi ve santral hipersomnolans birlikteliği. (E-Poster sunumu – EP155) 56. Ulusal Nöroloji Kongresi; 28 Kasım – 2 Aralık 2020, Sanal Kongre.