B- ULUSAL YAYIN ve ETKİNLİKLER

Kitap ve Kitap bölüm yazarlığı

1. Kaynak H, Gözükırmızı E, DAMCI D, Akıncı T, Denktaş H. The prevalence of insomnia and excessive sleepiness in Turkey. Neurology and Public Health: D. Kırbaş, M. Leonardi (eds.) Bitam Publications, 164-169, 1995.

2. KAYNAK D, Kaynak H. Uyku Bozukluklarına genel bakış. Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Horlama, Nobel Tıp Kitabevi,, eds;Mehmet Ömür, Feyzi Elez, Dilaver Özturan, Sabri Derman; 17-27, 2004.

3. KAYNAK D, Kaynak H. Uykuda solunum bozukluklarının tanımı ve teşhisi.. Obstruktif Uyku Apne Sendromu ve Horlama, Nobel Tıp Kitabevi, eds;Mehmet Ömür, Feyzi Elez, Dilaver Özturan, Sabri Derman; 29-41, 2004.

4. KAYNAK D. Primer Uyku Bozuklukları. İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:42; Nörolog olmayanlar için nöroloji, Aksel Siva, Sabahattin Saip, Derya Kaynak ;219-232, 2005.

5. KAYNAK D. Adolesanda uyku ve bozuklukları. . İ. Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:43; Adolesan Sağlığı, Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Gökmen Ercan; 135-146, 2005.

6. KARADENİZ D. Uyku Bozuklukları. Nöroloji Ders Kitabı. Sayfa: 699-720. İstanbul Üniversitesi, Basım ve Yayın Müdürlüğü,İstanbul, 2009.

7. KARADENİZ D. Uykuda ekstremitelerin periyodik hareket bozukluğu. Uyku Fizyolojisi ve Hastalıklar. Prof. Dr. Hakan Kaynak, Doç. Dr. Sadık Ardıç (eds). Nobel Tıp Kitapevi, 361- 366. 2011.

8. Benbir G, KARADENİZ D. Uyku Bozukluklarına Genel Yaklaşım. Nörolog Olmayanlar için Nöroloji: Doğrular/Yanlışlar. Prof. Dr. Meral Kızıltan, Prof. Dr. Sabahattin Saip, Doç. Dr. Derya Uludüz (eds). İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Sempozyum Dizisi No:74, 77-96, 2011.

9. KARADENİZ D. Uyanıklık ve Uykunun Nörofizyolojisi. Korkut Yaltkaya V. Klinik Nörofizyoloji Sempozyumu Kitabı. Prof. Dr. Erbil Gözükırmızı, Prof. Dr. Hilmi Uysal (eds). Akdeniz Üniversitesi, 15-26,2011.

10. KARADENİZ D. Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları. Hareket Bozuklukları. Bülent Elibol (eds). Rotatıp Kitapevi, 479-494, 2011.

11. KARADENİZ D, Baklan B. Uyku ve Hastalıkları. Nöroloji Temel Kitabı. Birinci Baskı. Prof. Dr. Murat Emre (eds). Güneş Tıp Kitapevi, 241-266, 2012.

12. Benbir Gülçin ŞENEL. ,KARADENIZ D. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi Bölüm Adı:Uyku, rüya ve uyanıklık regülasyon sistemi. 2019

13. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Uyanıklık ve Uykuda Hareket Nörofizyolojisi. Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Derneği Yayınları. İzmir, 2019 (ISBN:978-605-80794-0-3).

14. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Uyku, rüya ve uyanıklık regulasyon sistemi. Fonksiyonun Cerrahi Anatomisi. Editör: Hüseyin Biçeroğlu. İzmir, 2019: 1079-1082 (ISBN:978-605-9358-52-1 Cilt 2).

Yurt içi hakemli dergilerdeki yayınlar

1. Kaynak H, Özentürk S, Atay T, DAMCI D, Gözükırmızı E, Denktaş H. Obstrüktif Uyku. Apne Sendromunda “Nasal Continious Positive Airway Pressure (nCPAP) Tedavisine Uyum. Solunum Dergisi, 19; 231-235, 1995.

2. KARADENİZ D, Erdem E, Gürdal A, Pelin Z, Öztürk L, Kaynak H. Monosemptomatik Kleine-Levin sendromu: Bir olgu Sunumu. Cerrahpaşa Tıp Dergisi, cilt, 31(4) ; 243-248, 2000.

3. KAYNAK D, Değirmenci N, Kaynak H. İdiyopatik santral sinir sistemi hipersomnisi. Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, cilt 2( 2); 108-110, 2001.

4. Kaynak H, KAYNAK D. Narkolepsi-katapleksi sendromu. Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, cilt 2(2); 111-114, 2001.

5. Kaynak H, KAYNAK D. Uykuda solunum bozuklukları. Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri, Psikiyatri, cilt 2(2); 103-107, 2001.

6. KAYNAK D. Kaynak H. Uykuda ortaya çıkan, şiddet ve zarar verici davranışlar. Klinik Adli Tıp Dergisi. Clinical Forensic Medicine. cilt 2(1); 60-64, 2002.

7. KAYNAK D. Yaşlılarda Uyku Bozuklukları. Aktüel Tıp Dergisi, Geriatri Özel Sayısı, cilt 9(2-3); 30-34, 2004.

8. Benbir G, KAYNAK D, Kaynak H, Guilleminault C. Huzursuz bacak sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu. Türk Nöroloji Dergisi, cilt,10(2); 117-123, 2004.

9. KAYNAK D. Uykuya ait hareket bozuklukları ve özgün hareket bozukluklarında uyku. Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, Özel sayısı,Nisan; 73-85, 2005.

10. KAYNAK D, Benbir G. Huzursuz bacak sendromu ve Parkinson hastalığı ilişkisi. Derleme.Türk Nöroloji Dergisi, cilt 12 (2);121-128, 2006.

11.Taşçılar F.N, KAYNAK D, Kaynak H. REM uykusuyla ilişkili fenomenlerin eşlik ettiği nokturnal inleme. Türk Nöroloji Dergisi, cilt,13(1); 33-36, 2007.

12. KARADENİZ KAYNAK D. İnsomni yakınması ardında yatan uyku bozuklukları; Huzursuz bacak sendromu ve uykuda periyodik hareket bozukluğu. Nöropsikiyatri Arşivi,sayı 44, 95-100, 2007.

13. Taşçılar N, KARADENİZ D. REM uykusu davranış bozukluğu (RDB) ve mediko-legal yaklaşım. Türk Nöroloji Dergisi, cilt,14(2); 81-91, 2008.

14.KARADENİZ D. Yaşlılığa özgü parasomni:REM uykusu Davranış Bozukluğu. Geraiatri ve Geriatrik Nöropsikiyatri Dergisi, sayı 1; 32-37, 2009.

15.Benbir. G. KARADENİZ D. Uyku ile ilişikili solunum bozuklukları: Obstrüktif uyku apne sendromu. Türkiye Klinikleri, Nöroloji Özel Sayısı. Cilt 3 (3), 27-40, 2010.

16. Benbir G, KARADENİZ D. Parkinson hastalığında uyku bozuklukları. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2011;14(2):59-72.

17. KARADENİZ D, Benbir G. Huzursuz bacaklar sendromunun genetik özellikleri. Türkiye Klinikleri 2011;4(2):52-59.

18. Benbir G, KARADENİZ D. Uykuda solunum bozuklukları nelerdir? Ne zaman, nasıl tedavi edilmelidir? Aktual Medicine 2013;21:10-17.

19. Nalbantoğlu M, Benbir G, KARADENİZ D, Yalçınkaya C. NREM Parasomnias: An Important Comorbidity in Epilepsy Patients of Pediatric Age. [English] Epilepsi 2013;19:109-113.

20. Benbir G., Nalbantoğlu M., KARADENİZ D. Obstruktif Uyku Apne Sendromlu bir hastada Polisomnografi Tetkiki esnasında solunum arrestine bağlı exitus. Journal of Turkish Sleep Medicine. 2014; Cilt1, Sayı 1, Nisan

21. Mecbure NALBANTOĞLU1, Gulcin BENBİR1, Derya KARADENİZ1, Ayşe ALTINTAŞ1, Fatma SAVRAN OĞUZ2. H1N1 (Domuz Gribi) Aşısını Takiben Ortaya Cıkan Narkolepsi-Katapleksi Sendromu Olguları. Cases of Narcolepsy-Cataplexy Syndrome Following H1N1 Vaccination. Nöropsikiyatri Arşivi. 2014;51:283-287.

22. Benbir G, Nalbantoğlu M, Karadeniz D. Obstrüktif uyku apne sendromlu bir hastada polisomnografi tetkiki esnasında solunum arrestine bağlı exitus. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1:33-35.

23. Benbir G, Karadeniz D. Çocuk Yaş Grubunda Obstrüktif Uyku Apne Sendromu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1(2):38-42.

24. Memetali S, Bölükbaşı F, Benbir G, Karadeniz D. Obstrüktif Uyku Apne Sendromunun Tedavisinin Depresyon, Anksiyete ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkileri. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1(2):51-57.

25. Yerdelen D, Benbir G, Uygunoğlu U, Siva A, Karadeniz D. Multipl Skleroz Hastasında Gelişen Narkolepsi Sendromu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2014;1(2):58-59.

26. Derya Karadeniz. Uyku ile ilişkili Solunum Bozuklukları. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi. Haziran 2014, cilt 6, Sayı 3,12-19.

27. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Epilepsi yanlış tanısı alan parsiyel katapleksili narkolepsi olgusu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2015;1:22-24.

28. Benbir Şenel G, Dede HÖ, Karadeniz D. Uykuda diş gıcırdatma tedaviye dirençli ise. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2015;2:42-43.

29. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Aşırı fragmanter miyoklonus: Olgu sunumu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM) 2015;2:44-46.

30. Benbir G, Karadeniz D. NREM uyku evresi ile ilişkili parasomniler. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics 2015;8(1):42-48.

31. Benbir G, Karadeniz D. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics 2015;8(1):49-58.

32. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Epilepsi yanlış tanısı alan parsiyel katapleksili narkolepsi olgusu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2015;1:22-24.

33. Benbir Şenel G, Dede HÖ, Karadeniz D. Uykuda diş gıcırdatma tedaviye dirençli ise. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2015;2:42-43.

34. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Aşırı fragmanter miyoklonus: Olgu sunumu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2015;2:44-46.

35. Benbir G, Karadeniz D. NREM uyku evresi ile ilişkili parasomniler. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics. 2015;8(1):42-48.

36. Benbir G, Karadeniz D. Uyku ile ilişkili hareket bozuklukları. Türkiye Klinikleri J Neurol – Special Topics. 2015;8(1):49-58.

37. Zeydan B, Benbir G, Akalın MA, Karadeniz D. Amyotrophic lateral sclerosis, ostructive sleep apnea syndrome, mechanical ventilation, diaphragm. Nobel Med 2016; 12(1): 94-96.

38. Dikkaya F, Yıldırım R, Benbir G, Karadeniz D. Uyku Apne Sendromu Hastalarında Göz Kapağı Laksite Değişimlerinin İncelenmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2016;25(1):14 19.

39. Tütüncü M, Benbir Şenel G, Zeydan B, Karadeniz D, Apaydın H. Uyku ile İlişkili Şiddet ve NREM Parasomnisi Arasındaki İlişki: Bir Olgu Sunumu. Journal of Turkish Sleep Medicine 2017;4:46-9

40. Türk BG, Gündüz A, Metin S, Metin B, Karadeniz D, Kızıltan ME. Comparision of Akathisia and Restless Legs Syndrome: An Electrophysiologic Study. Türk J Neurol. 2018; 24:308-312

41. Torun NA, Benbir Şenel G, Gündüz A, Karadeniz D, Kızıltan G, Ertan S, Aydın S, Yağcı S, Apaydın H. Çift Taraflı Subtalamik Nükleusa Yönelik Derin Beyin Uyarımı Operasyonu Yapılan İdiyopatik Parkinson Hastalarında Operasyon Öncesi ve Sonrası Polisomnografik Verilerin İncelenmesi. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2019;3:53-58.

42. Arkalı NB, Benbir Şenel G, Kılıç H, İncesu G, Saltık S, Yalçınkaya C, Karadeniz D. Duchenne Müsküler Distrofi ve Spinal Müsküler Atrofi Tanısı Alan Pediyatrik Hastalarda Uykunun Yapısının ve Uyku ile İlişkili Hastalıkların İncelenmesi. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2020;1:1-4.

43. Ayas S, Benbir Şenel G, Karadeniz D. Arnold Chiari malformasyonu nedeniyle vokal kord paralizisi gelişen ve trakeostomi takılan hastada apnöstik solunuma tedavi yaklaşımı. Tüberk Toraks. 2020;68(2):175-183.

44. Yıldız B, Haliloğlu Ö, Baran E, Afacan MY, Benbir Şenel G, Oşar Siva Z, Karadeniz D. Tip 2 Diyabetes Mellitus hastalarında insomni varlığının ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2020;3:106-111.

45. Benbir Şenel G, Karadeniz D. Erişkin bir hastada hızlı göz hareketlerinin uyku evresinde anormal solunum olayları ile tetiklenen ritmik hareket bozukluğu. Türk Uyku Tıbbı Dergisi (JTSM). 2020;3:214-216.